Skredderskolen

Skredderskolen er et prosjekt som ble startet av Indiahjelpen i 2010. Rundt 30 jenter begynner på skolen hvert år og utdannes til selvstendige skreddere med offisielt fagbrev. Dessverre er det noe frafall i løpet av året ettersom noen av jentene blir gift og noen må prioritere bort skolen for å hjelpe til i hjemmet.

Skredderskolen kalles også Safely, og her har vi muligheten til å gi flere utdannelser hvis utdanningskontoret i regionen gir oss muligheten til det.

I starten holdt vi til i et leid hus, som vi etter hvert kjøpte. Vi bygget på en etasje, og da ble det også et nytt datarom nede i 1.etasje. Vi fikk brukte laptoper fra Norge og driver nå undervisning i søm, data, hygiene og engelsk.

Når elevene har tatt eksamen, får de billige lån fra de indiske myndigheter, og de kan kjøpe seg symaskin og starte sin egen systue.

Skredderskolen

I 2013 startet vi et sykepleier/hjelpepleier utdannelseprosjekt.
Det begynte med at noen av elevene fra skredderskolen fant ut et skredderfagbrev ikke var noe for dem, og at de hadde ønske om annen utedannelse. Så vi sendte første jente avgårde til nærmeste storby for treårig sykepleierutdannelse i 2013.

Siden har vi gitt 1 jente fra hvert kull på skredderskolen tilbudet om å ta denne utdannelsen. Ei jente er ferdig utdannet og har fått seg jobb. Og i juni 2017 har vi tre studenter som går på skolen. Dette er stort for jentene og kan sammenlignes med å vinne mange millioner i lotto for en her hjemme. 

 

Indiahjelpen’s fremtidige plan er å til enhver tid ha tre elever ved sykepleierskolen, men ingen blir lovet skolegang før en fadderordning er på plass.
Vårt ønske er igjen å kunne gi en lysere fremtid til så mange som mulig.
Ønsker du å bli fadder, kan du kontakte oss og bli med å hjelpe noen frem til et liv i trygghet.