Hanne’s hus

Hanne Ekroll Løvlie var et av ofrene i regjeringskvartalet 22. Juli 2011. Etter denne tragiske dagen, hadde hennes fetter Jan Arthur Pedersen et stort ønske om å hedre sin kusines minne ved å viderføre hennes engasjement for veldedig arbeid. Og dette har resultert i Hanne’s hus.

Jan Arthur hadde vært en trofast støtte til Indiahjelpen siden vårt arbeid startet i 2003, og kontaktet oss for å diskutere sine tanker. Vi hadde allerede i 2009 kjøpt en tomt i Chandur Bazar, men det var ikke midler til å starte opp det byggearbeidet vi ønsket. Så med Jan Arthur’s forespørsel, og visjonene vi hadde for tomten, ble arbeidet med å bygge Hanne’s hus satt i gang. Prosjektet ble støttet av familie, venner, bekjente og andre som ønsket å gi til Hanne’s minne. Og det var med stor glede at Hanne’s hus sto ferdig 19. november 2016. (se Nyhetsbrev februar 2017).

Den opprinnelige planen for bygningen som nå heter Hanne’s hus, var større lokaler til Skredderskolen da disse var blitt for trange og behovet var stort for mer plass.

Å utforme kontrakten om utbyggingen med lokale aktører tok 2 år. Det ble kun brukt lokal arbeidskraft og manuelt arbeid under utbyggingen, og på det meste jobbet opp mot 20 mennesker på byggeplassen samtidig.

Hanne’s hus er 440 kvm stort, over to etasjer, og hevet 3 fot over bakkenivå for å unngå flomskader. Byggekonstruksjonen er basert på en byggemetode som skiller seg langt bort fra tradisjonelle byggemetoder i området. Doble vegger for bedre isolasjon og inneklima og isolerte kloakksystemer, for å nevne noe. Dette ble i utgangspunktet mottatt med stor skepsis av de lokale aktørene, men har senere blitt ansett som fordelaktig og brukt i flere andre utbyggingsammenhenger. Lokalt, blir metoden kalt det «the norwegian way».

Det var tidlig en tanke at byggetrinn 1 av 4 av Hanne’s hus skulle bli et barnehjem, men det må etterhvert “legges på is”. Hanne selv var spesielt engasjert i barn og kvinners levevilkår rundt om i verden, så vi jobber i hennes ånd.

20170212_152735-1 – Kopi
Hanne’s hus i Chandur Bazar.

Rundt hundre mennesker deltok på den offisielle åpningen av Hanne’s hus i november 2016. Deriblant var Hanne’s foreldre, Kirsti og Olav Løvlie,  som klippet snoren for å markere åpningen, Kåre og Bente fra Indiahjelpen, styret i I.C.N.L.M, samt noen offisielle representanter fra området.

Det er et stort ønske å en dag kunne bygge et tilsvarende bygg til Hanne’s hus, som kan huse vår egen helsestasjon og flere av de andre prosjektene vi ønsker å gjennomføre. Vi jobber videre, og har stor tro på at dette skal lykkes.

Hanne Ekroll
Hanne Ekroll Løvlie