Om Indiahjelpen

Indiahjelpen er en non-profit organisasjon som har drevet med hjelpearbeid i India siden 2003. Arbeidet ble startet av et ektepar fra Bømlo, Kåre og Bente Stokka.

Indiahjelpen ble organisert i 2005 (org.nr 913 930 894), og et styre ble opprettet. Styret består i dag av fem personer, der Bente Stokka er leder og Jorunn Zahl Soltveit er nestleder. De øvrige styremedlemmene er Thora K. Hollund, Arve B. Soltveit og Kåre J. Stokka. 

Indiahjelpen samarbeider med Indian Children New Life Mission ( I.C.N.L.M ) som holder til i Chandur Bazar, og det er her det meste av arbeidet drives fra.

Indiahjelpen og I.C.N.L.M. driver et kontinuerlig arbeid med å hjelpe kvinner og barn fra fattige kår i India. Målet er at unge jenter skal kunne ta en utdannelse og få en mulighet til å leve av sine egne ressurser, samtidig som det bidras med helsehjelp til de som ikke kan få det andre steder og ta hånd om de som trenger det mest.

Hjelp til selvhjelp er et av grunnprinsippene til Indiahjelpen. Målet er å hjelpe folk i sitt nærmiljø, der de har sin familie, sin tradisjoner og sine røtter.

Å hjelpe kvinner står høyt i fokus fordi man samtidig hjelper en hel familie.

Skredderskolen ble startet i 2010, og er et godt innarbeidet prosjekt fra Indiahjelpen. Her utdannes rundt 30 jenter årlig til å bli selvstendige skreddere med offisielt fagbrev. 

I.C.N.L.M. har fått to utmerkelser i India for sitt arbeid.

Fra og med 2013, tok Indiahjelpen på seg å gi jenter fra Skredderskolen en 3 årig utdannelse for å bli sykepleiere. Dette er et samarbeid mellom I.C.N.L.M. og et sykehus som står for utdannelsen. Prosjektet er basert på en fadderordning via Indiahjelpen.

Skoleprosjektet er et nytt prosjekt som ble startet i 2015 for grunnskolebarn, og dette drives også ved faddervirksomhet. Hovedsaklig, er dette et tilbud for de aller fattigste i regionen, og målet er å gi dem en god start i livet slik at de har noe å bygge videre på. Og drømmen er å følge dem opp til full utdannelse. 

I 2012 startet arbeidet med Hanne’s hus, som også drives av Indiahjelpen, og dette ble tatt i bruk i 2016. Der finner man i dag Skredderskolen samt nødvendige lokaler for driften av organisasjonen.

Vi i Indiahjelpen har drømmer i tillegg til Skredderskolen, om et mødrehjem, et barnehjem, et eldrehjem for kvinner med mer. Og vi jobber for å oppfylle disse drømmene, hver eneste dag.

Indiahjelpen har ingen administrasjonsutgifter i forbindelse med organisasjonen. Pengene går direkte til prosjektene og driften av I.C.N.L.M. Alt er basert på frivillighet og økonomiske bidrag i form av pengegaver og fadderordning.

 

“Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.”

Hver eneste kroner har en enorm verdi, og all støtte mottas med et stor takk.

 

Kontonr. 35 205 64 8494